Tag: Kisah

Wasiat Sayyidah Fatimah Zahra as Pada Imam Ali as

Wasiat Sayyidah Fatimah Zahra as Pada Imam Ali as – Di hari-hari terakhir hidupnya, tiba baginya saat yang tepat mengungkapkan pada suaminya apa yang tersimpan dalam hatinya dan wasiat-wasiat yang harus dilaksanakannya. Fathimah Zahra as lalu berkata pada Imam Ali as, “Wahai putra pamanku, telah tiba scat wafatku. Sebentar lagi aku akan menyusul ayahku. Inilah […]

Kisah Mukjizat Imam Mahdi As

Mengenai mukjizat Imam Mahdi As, Sayyid Hasan al-Barqa’i juga berkisah: Suatu waktu, saya berkesempatan untuk selalu(setiap malam Rabu) berziarah ke masjid Jamkaran,’° dan tiga pekan lalu, pada malam Rabu tanggal 5 bulan ke-4 1390 H, saya masuk ke kedai di dekat masjid yang kala itu dipadati peziarah untuk sekadar bersantai dan minum teh. Di sana, […]

Pentingnya Ziarah Asyura Kepada Imam Husain As

Mengenai Pentingnya Ziarah Asyura, seorang fakih yang adil dan zuhud. Syaikh Jawad Masykur, adalah ulama dan fakih terkemuka di kota suci Najaf. Beliau juga seorang marja’ taqlid (rujukan dalam masalah-masalah hukum fkih.) seluruh kaum muslimin di Irak kala itu, sekaligus merupakan imam shalat jamaah di makam Imam Husain. Beliau wafat pada tahun 1337 H dalam […]

Kisah Mukjizat Imam Ali Bin Abi Thalib As

Mukjizat Imam Ali As – Ketika saya (penulis) bermukim di kota suci Najaf, di dekat makam Amirul Mukminin, pada bulan Muharam tahun 1358 H, pemerintah Irak mengeluarkan larangan terhadap segala bentuk acara duka Asyura, seperti pawai, memukul-mukul dada, dan acara kesedihan lain. Di hari Asyura, polisi keamanan pemerintah menutup pintu-pintu masuk ke makam Amirul Mukminin […]

Kisah Pertolongan Imam Husain As

Mengenai pertolongan imam husain as, Haji Muhammad  al-Mubayyadh yang menghabiskan waktunya beberapa tahun di India dan kemudian kembali ke Syiraz, menukilkan beberapa keajaiban yang beliau saksikan selama berada di India, di antaranya: Suatu hari, di kota Bombay, seorang lelaki penganut agama Hindu menjual perabot rumahnya di kantor pegadaian resmi dan menerima ganti berupa uang tunai. […]

Kisah Mukjizat Imam Husain As Di Hari Asyura

Berkaitan dengan mukjizat Imam Husain As, seorang saleh dengan ketakwaan tinggi. Muhammad Rahim Ismail Beik, yang terkenal dengan tawassul beliau kepada Ahlul Bait dan keterpautan hati kepada Sayyid al-Syuhada, sehingga dengan semua itu beliau beroleh rahmat dan barakah lahir maupun batin, berkisah: Saat usia saya beranjak 6 tahun saya tertimpa penyakit mata selama 3 tahun […]

Imam Ali As Dalam Pandangan Hadis

Terdapat banyak hadis Rasulullah Saw yang membahas Tentang Imam Ali as. Hadis hadis tersebut terbagi ke dalam dua jenis. hadis bersifat Umum yang juga mencangkup seluruh Keluarga besar Rasulullah Saw dan hadis yang bersifat khusus bagi Imam Ali as saja. Hadis yang bersifat umum dan khusus mencapai sekitar 2000 buah hadis. Al-marhum Maula Muhammad Taqi […]

Kebaikan Imam Husain Kepada Para Peziarahnya

Sebagian ulama kota Najaf menukilkan kisah ini dari seorang ulama yang zuhud, Syaikh Husain Masykur. Beliau berkata: Dalam mimpi, saya berada di makam suci Sayyid al-Syuhada. Lalu, masuklah seorang pemuda badui dari Arab ke dalam makam dengan tersenyum dan memberi salam kepada Sayyid al-Syuhada yang disusul oleh jawaban salam dari Imam yang juga tersenyum. Malam […]

Kisah Mukjizat Imam Ali al-Ridha As

Berkaitan dengan mukjizat imam Ridha, Al-Mirza menukilkan sebuah kisah dari Muhammad Husain Qumsyah. Ketika beliau bepergian dari Irak ke Masyhad untuk melakukan ziarah ke (makam) lmam Ali al-Ridha. Di jari beliau muncul (tumbuh) daging dan sangat menyakitkan. Orang-orang lantas membawa beliau ke rumah sakit dan bertemu seorang dokter yang beragama Nasrani. Dokter tersebut berkata. “Jari […]

Mukjizat Ahlulbait di Kota Qum Iran

Sayyid Hasan aI-Barqa’i pernah menulis surat kepada saya (penulis) yang isinya adalah sebagai berikut: Adalah seseorang yang bernama Qasim Abdul Husaini. penjaga museum di makam Sayyidah Fathimah al-Maksumah binti Imam Musa aI-Kazhim yang bekerja hingga tahun 1970 M. dan bertempat tinggal di Teheran. Di kampung Agha Bagal menceritakan kisah ini kepada saya: Ketika diadakan pengiriman […]

Back To Top