Tag: hikmah

Sayyidah Fatimah Az-Zahra as di Sisi Para imam

Mengenai Sayyidah Fatimah di sisi para imam, sahabat dan juga para ahli sejarah adalah sebagai berikut: Imam Ali bin Husain Zainal Abidin as berkata, “Tidak ada seorang pun putera Rasulullah saw dari Khadijah lahir di atas fitrah Islam kecuali Fatimah.” (Raudhatul Kafi, hal.536) Dari Abi Ja`far Baqir as, “Demi Allah, Allah Swt telah menyapihnya dengan […]

Ahlulbait Adalah Pelita Hidayah

Ahlulbait Adalah Pelita Hidayah – Dalam banyak hadisnya. Rasulullah saw. mengumpamakan Ahlulbait (keluarga suci) beliau as. dengan bintang gemintang keselamatan. Mereka adalah jaminan kedamaian dan keselamatan umat manusia. Dengan bimbingan dan petunjuk Ahlulbait as. umat manusia mendapatkan keselamatan dan menemukan kejernihan ajaran agama Islam. Dan dengan berkat wujud mereka, penghuni bumi menerima kucuran rahmat dan […]

Ahlulbait Adalah Shiratal Mustaqim

Ahlulbait Adalah Shiratal Mustaqim – Ahlulbait as. memiliki kedudukan yang sangat mulia dan istimewa. Dalam banyak hadis, Rasulullah saw. menjelaskan kepada kita kedudukan istimewa Ahlulbait as. itu. Dan di antara kedudukan-kedudukan agung Ahlulbait as adalah: Ahlulbait As Adalah Shiratal Mustaqim Ahlulbait Nabi as adalah Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, yang akan menyampaikan kita kepada Allah […]

Balasan Seorang Pecinta Amirul Mukminin As

Seorang ulama zuhud. Syaikh Muhammad Syafi’ al-Husaini al-Jami, menukilkan: Di kota Kangkan terdapat seorang lelaki miskin yang (pekerjaannya) berdiri di depan pintu rumah-rumah sambil melantunkan puji-pujian kepada Amirul Mukminin (Imam Ali); banyak orang yang senang dengan perbuatannya itu. Namun, secara kebetulan, sampailah dia di depan pintu seorang hakim yang membenci Ahlul Bait. Dia pun mulai […]

Kisah Ajaib: Syafaat Imam Husain

karimahahlulbait.com – Almarhum Haji Muhammad Rahim adalah orang yang mukhlis dan pecinta Sayyid al-Syuhada Imam Husain bahkan dia selalu membaca Ziarah Asyura setiap malam setelah shalat isya di masjid yang menyambung dengan rumahnya. Dia selalu mengadakan acara duka untuk Imam Husain. lalu menghidangkan roti berkuah kepada para hadirin atau yang ingin membawanya pulang ke rumah. […]

Ahlulbait As Bagaikan Pintu Pengampunan

Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw juga mengumpamakan Ahlulbait as dengan pintu pengampunan di kalangan bani Israil, barang siapa masuk ke dalamnya ia akan mendapat ampunan Allah SWT. dan barang siapa enggan masuk ke dalamnya maka murka Allah akan mengenanya. Di antara hadis babu hiththah yang diriwayatkan ara ulama’ ialah hadis dari riwayat Abu […]

7 kewajiban Guru Terhadap Dirinya

Ulama besar Syahid Tsani ra mengklasifikasi kewajiban guru ke dalam tiga kelompok: kewajiban guru terhadap dirinya, kewajiban guru terhadap muridnya, dan kewajiban guru dalam pelajaran kelas. Kewajiban Guru Terhadap Dirinya 1. Setiap orang yang melangkahkan kakinya dalam perjalanan mencari ilmu, harus memperhatikan poin berikut: sebelum menyempurnakan pelajarannya dan memiliki penguasaan yang cukup terhadap topik sebuah […]

Back To Top