Kategori: Kisah

Kisah Pertemuan Sayyid Muhammad Baqir al-Damighani dengan Imam Mahdi As

Pertemuan Sayyid Muhammad Baqir al-Damighani deng an Imam Mahdi As – Kisah ini dituturkan oleh Ayatullah Sayyid Syaikh Mujtaba al-Qazwaeni, salah seorang ulama besar yang tinggal di kota Masyhad, Iran. Saya menyaksikan beliau telah menuturkannya hingga beberapa kali. Beliau berkata: Sayyid Muhammad Baqir berasal dari kota Damighan, namun dia tinggal di kota Masyhad. Setelah lama […]

Wasiat Sayyidah Fatimah Zahra as Pada Imam Ali as

Wasiat Sayyidah Fatimah Zahra as Pada Imam Ali as – Di hari-hari terakhir hidupnya, tiba baginya saat yang tepat mengungkapkan pada suaminya apa yang tersimpan dalam hatinya dan wasiat-wasiat yang harus dilaksanakannya. Fathimah Zahra as lalu berkata pada Imam Ali as, “Wahai putra pamanku, telah tiba scat wafatku. Sebentar lagi aku akan menyusul ayahku. Inilah […]

Kisah Mukjizat Imam Mahdi As

Mengenai mukjizat Imam Mahdi As, Sayyid Hasan al-Barqa’i juga berkisah: Suatu waktu, saya berkesempatan untuk selalu(setiap malam Rabu) berziarah ke masjid Jamkaran,’° dan tiga pekan lalu, pada malam Rabu tanggal 5 bulan ke-4 1390 H, saya masuk ke kedai di dekat masjid yang kala itu dipadati peziarah untuk sekadar bersantai dan minum teh. Di sana, […]

Kisah Mukjizat Imam Ali Bin Abi Thalib As

Mukjizat Imam Ali As – Ketika saya (penulis) bermukim di kota suci Najaf, di dekat makam Amirul Mukminin, pada bulan Muharam tahun 1358 H, pemerintah Irak mengeluarkan larangan terhadap segala bentuk acara duka Asyura, seperti pawai, memukul-mukul dada, dan acara kesedihan lain. Di hari Asyura, polisi keamanan pemerintah menutup pintu-pintu masuk ke makam Amirul Mukminin […]

Kisah Pertolongan Imam Husain As

Mengenai pertolongan imam husain as, Haji Muhammad  al-Mubayyadh yang menghabiskan waktunya beberapa tahun di India dan kemudian kembali ke Syiraz, menukilkan beberapa keajaiban yang beliau saksikan selama berada di India, di antaranya: Suatu hari, di kota Bombay, seorang lelaki penganut agama Hindu menjual perabot rumahnya di kantor pegadaian resmi dan menerima ganti berupa uang tunai. […]

Kisah Mukjizat Imam Husain As Di Hari Asyura

Berkaitan dengan mukjizat Imam Husain As, seorang saleh dengan ketakwaan tinggi. Muhammad Rahim Ismail Beik, yang terkenal dengan tawassul beliau kepada Ahlul Bait dan keterpautan hati kepada Sayyid al-Syuhada, sehingga dengan semua itu beliau beroleh rahmat dan barakah lahir maupun batin, berkisah: Saat usia saya beranjak 6 tahun saya tertimpa penyakit mata selama 3 tahun […]

Kebaikan Imam Husain Kepada Para Peziarahnya

Sebagian ulama kota Najaf menukilkan kisah ini dari seorang ulama yang zuhud, Syaikh Husain Masykur. Beliau berkata: Dalam mimpi, saya berada di makam suci Sayyid al-Syuhada. Lalu, masuklah seorang pemuda badui dari Arab ke dalam makam dengan tersenyum dan memberi salam kepada Sayyid al-Syuhada yang disusul oleh jawaban salam dari Imam yang juga tersenyum. Malam […]

Kisah Mukjizat Imam Ali al-Ridha As

Berkaitan dengan mukjizat imam Ridha, Al-Mirza menukilkan sebuah kisah dari Muhammad Husain Qumsyah. Ketika beliau bepergian dari Irak ke Masyhad untuk melakukan ziarah ke (makam) lmam Ali al-Ridha. Di jari beliau muncul (tumbuh) daging dan sangat menyakitkan. Orang-orang lantas membawa beliau ke rumah sakit dan bertemu seorang dokter yang beragama Nasrani. Dokter tersebut berkata. “Jari […]

Mukjizat Ahlulbait di Kota Qum Iran

Sayyid Hasan aI-Barqa’i pernah menulis surat kepada saya (penulis) yang isinya adalah sebagai berikut: Adalah seseorang yang bernama Qasim Abdul Husaini. penjaga museum di makam Sayyidah Fathimah al-Maksumah binti Imam Musa aI-Kazhim yang bekerja hingga tahun 1970 M. dan bertempat tinggal di Teheran. Di kampung Agha Bagal menceritakan kisah ini kepada saya: Ketika diadakan pengiriman […]

Kisah Seorang Hindu Dalam Acara Duka Imam Husain

Seorang sayyid mulia. Dr. Ismail Mujab yang berprofesi sebagai dokter gigi, saat bermukim di India. banyak melihat keajaiban. di antaranya adalah apa yang dikisahkannya berikut ini: Beberapa pedagang Hindu yang meyakini dan mencintai Sayyid al-Syuhada (Imam Husain) sering menyertakan (menyebut nama) beliau dalam harta mereka guna memperoleh berkah. Mereka juga sering memanfaatkan sebagian keuntungannya setiap […]

Back To Top