Kamis, April 2, 2020
Ali bin Abi Thalib

Ibadah dan Ketakwaan Ali bin Abi Thalib

0
Ibadah dan Ketakwaan Ali bin Abi Thalib - Ali bin Abi Thalib terkenal dengan ketakwaannya. Sifat ini menjadi awal  perilaku-perilaku baik dengan diri, keluarga...
Kesan dan Pengaruh Kepribadian Imam Ali As

Kesan dan Pengaruh Kepribadian Imam Ali As

0
Kesan dan Pengaruh Kepribadian Imam Ali As - Kehidupan Ali bin Abi Thalib as. berbarengan dengan masa pergerakan wahyu hingga terputusnya wahyu sepeninggal Nabi....
imam ali as orang pertama yang melakukan shalat

Imam Ali As Orang Pertama Yang Melakukan Shalat Bersama Nabi

0
Imam Ali As Orang Pertama Yang Melakukan Shalat Bersama Nabi - Ali bin Abi Thalib hidup bersama Rasulullah dengan segala perubahan yang terjadi dalam...
imam ali orang pertama yang beriman

Imam Ali As Adalah Orang Pertama Yang Beriman

0
Imam Ali As Adalah Orang Pertama Yang Beriman - Oleh Al-Qur’an, Rasulullah saw. disebutkan hidup berdasarkan nilainilai ilahiah sebagaimana dalam ayat “Sesungguhnya engkau (wahai...
ayat ayat untuk ahlulbait

Ayat-Ayat Untuk Ahlulbait As Bag 1

0
Ada sekitar 31 ayat yang turun khusu untuk Ahlulbait, yang mana ayat ayat tersebut akan kami paparkan disini. Tetapi akan terbagi dalam beberapa bagian....
Sayyidah Fatimah Di Sisi Para Imam

Sayyidah Fatimah Az-Zahra as di Sisi Para imam

0
Mengenai Sayyidah Fatimah di sisi para imam, sahabat dan juga para ahli sejarah adalah sebagai berikut: Imam Ali bin Husain Zainal Abidin as berkata, "Tidak...
Ahlulbait Adalah Pelita Hidayah

Ahlulbait Adalah Pelita Hidayah

0
Ahlulbait Adalah Pelita Hidayah - Dalam banyak hadisnya. Rasulullah saw. mengumpamakan Ahlulbait (keluarga suci) beliau as. dengan bintang gemintang keselamatan. Mereka adalah jaminan kedamaian...
Ahlulbait Adalah Shiratal Mustaqim

Ahlulbait Adalah Shiratal Mustaqim

0
Ahlulbait Adalah Shiratal Mustaqim - Ahlulbait as. memiliki kedudukan yang sangat mulia dan istimewa. Dalam banyak hadis, Rasulullah saw. menjelaskan kepada kita kedudukan istimewa...
Imam Ali As Dalam Pandangan Hadis

Imam Ali As Dalam Pandangan Hadis

0
Terdapat banyak hadis Rasulullah Saw yang membahas Tentang Imam Ali as. Hadis hadis tersebut terbagi ke dalam dua jenis. hadis bersifat Umum yang juga...
Jalur Hadis Dua Belas Khalifah

Jalur Hadis Dua Belas Khalifah

0
Hadis-hadis sahih telah mengabarkan tentang “Dua Belas Khalifah dari Quraisy” yang menjadi “pemimpin” (“khalifah”; “amir”) bagi umat setelah Rasulullah saw. Dua belas itu tidak...

Artikel Lainnya

pengobatan air hujan di bulan april

Pengobatan Air Hujan Di Bulan April

4
Pengobatan Air Hujan Di Bulan April - Di sini. kami hanya ingin membawa apa yang terdapat dalam buku Zad al-Ma'ad. Sayid lbnu Thawus ra...
ketika imam ali berjalan di atas air

Ketika Imam Ali Berjalan Di Atas Air

0
Ketika Imam Ali Berjalan Di Atas Air - kisah ini al-faqir kutip dari buku Kecuali Ali, dimana dalam buku tersebut membawa satu kisah tentang...
Salam Nabi Khidir kepada Imam Ali

Salam Nabi Khidir As kepada Imam Ali as

0
Salam Nabi Khidir As kepada Imam Ali as - kisah ini al-faqir kutip dari uyun al-akhbar al-Ridha, dimana menceritakan mengenai kisah Nabi Khidir mengucapkan...
Falsafah Yaumul Mahabbah

Falsafah Yaumul Mahabbah

0
Falsafah Yaumul Mahabbah - tulisan ini al-faqir kutip dari Channel telegram Tafsir Hikmah, mengenai Falsafah Yaumul Mahabbah seabgai berikut: Allah Swt berfirman Surat Rahman ayat...
kedudukan wanita dalam islam

Kedudukan Wanita Dan Kemuliaannya Dalam Islam

0
Kedudukan Wanita Dan Kemuliaannya Dalam Islam - Islam menginginkan agar wanita dan pria mencapai tingkat kesempurnaan. Islam telah menyelamatkan wanita dan keadaan buruk yang...
dimanakah cahaya imam ali

Dimanakah Cahaya Imam Ali as ?

Dimanakah Cahaya Imam Ali as ? - Rasulullah saw bersabda ” Aku dan ali di ciptakan dari Satu nur ” Dimanakah cahaya Imam ali...
Mengapa Tragedi Karbala Terjadi

Mengapa terjadi peristiwa Tragedi Karbala ?

0
Mengapa terjadi peristiwa Tragedi Karbala ? - Ketika Muawiyah akan mengangkat putranya Yazid sebagai pengganti kedudukannya dengan melanggar perjanjian damai yg dilakukannya dengan Imam...