Kategori: Ahlulbait

Ayat-Ayat Untuk Ahlulbait As Bag 1

Ada sekitar 31 ayat yang turun khusu untuk Ahlulbait, yang mana ayat ayat tersebut akan kami paparkan disini. Tetapi akan terbagi dalam beberapa bagian. Ayat apa saja yang turun untuk Ahlulbait As ? Ayat yang pertama Allah Swt berfirman: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ Tunjukilah Kami jalan yang lurus ( QS. Al-Fatihah: 6) Imam al-Tha’labi meriwayatkan dalam […]

Sayyidah Fatimah Az-Zahra as di Sisi Para imam

Mengenai Sayyidah Fatimah di sisi para imam, sahabat dan juga para ahli sejarah adalah sebagai berikut: Imam Ali bin Husain Zainal Abidin as berkata, “Tidak ada seorang pun putera Rasulullah saw dari Khadijah lahir di atas fitrah Islam kecuali Fatimah.” (Raudhatul Kafi, hal.536) Dari Abi Ja`far Baqir as, “Demi Allah, Allah Swt telah menyapihnya dengan […]

Ahlulbait Adalah Pelita Hidayah

Ahlulbait Adalah Pelita Hidayah – Dalam banyak hadisnya. Rasulullah saw. mengumpamakan Ahlulbait (keluarga suci) beliau as. dengan bintang gemintang keselamatan. Mereka adalah jaminan kedamaian dan keselamatan umat manusia. Dengan bimbingan dan petunjuk Ahlulbait as. umat manusia mendapatkan keselamatan dan menemukan kejernihan ajaran agama Islam. Dan dengan berkat wujud mereka, penghuni bumi menerima kucuran rahmat dan […]

Ahlulbait Adalah Shiratal Mustaqim

Ahlulbait Adalah Shiratal Mustaqim – Ahlulbait as. memiliki kedudukan yang sangat mulia dan istimewa. Dalam banyak hadis, Rasulullah saw. menjelaskan kepada kita kedudukan istimewa Ahlulbait as. itu. Dan di antara kedudukan-kedudukan agung Ahlulbait as adalah: Ahlulbait As Adalah Shiratal Mustaqim Ahlulbait Nabi as adalah Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, yang akan menyampaikan kita kepada Allah […]

Imam Ali As Dalam Pandangan Hadis

Terdapat banyak hadis Rasulullah Saw yang membahas Tentang Imam Ali as. Hadis hadis tersebut terbagi ke dalam dua jenis. hadis bersifat Umum yang juga mencangkup seluruh Keluarga besar Rasulullah Saw dan hadis yang bersifat khusus bagi Imam Ali as saja. Hadis yang bersifat umum dan khusus mencapai sekitar 2000 buah hadis. Al-marhum Maula Muhammad Taqi […]

Jalur Hadis Dua Belas Khalifah

Hadis-hadis sahih telah mengabarkan tentang “Dua Belas Khalifah dari Quraisy” yang menjadi “pemimpin” (“khalifah”; “amir”) bagi umat setelah Rasulullah saw. Dua belas itu tidak lebih dan tidak kurang seperti jumlah nuqaba` (para pemimpin) Bani Israel. Dengan kepemimpinan itu Islam menjadi tegak, mulia, kuat dan mengalahkan siapa pun yang menentangnya dan—dengannya—urusan umat menjadi terselesaikan dengan baik […]

Kecintaan Kepada Imam Ali As Adalah perintah Ilahi

Kecintaan kepada Imam Ali as adalah perintah ilahi. Allah SWT telah memerintahkan dan mewajibkan atas setiap Muslim untuk mencintai Ali as. Kenyataan inilah yang ditegaskan Nabi saw. dalam banyak hadsi suci beliau. Hasan putra Ali as berkata, “Rasulullah saw berkata. ‘Panggilkan untukku Sayyidul Arab (penghulu bangsa Arab), -Ali yang dimaksud-.’ Lalu Aisyah berkata, “Bukankah engkau […]

Ahlulbait As Bagaikan Pintu Pengampunan

Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw juga mengumpamakan Ahlulbait as dengan pintu pengampunan di kalangan bani Israil, barang siapa masuk ke dalamnya ia akan mendapat ampunan Allah SWT. dan barang siapa enggan masuk ke dalamnya maka murka Allah akan mengenanya. Di antara hadis babu hiththah yang diriwayatkan ara ulama’ ialah hadis dari riwayat Abu […]

Back To Top